İsmin Kaderin Olabilir mi?

Bir çocuğa isim koymak, zannedildiği gibi basit bir eylem [...]