Lotus Healing’e hoş geldin!

KÖKLERİNDEKİ HAZİNEYİ KEŞFET!

Burada anlatılanlar, sana hiç de yabancı değil. Belki bugüne kadar karşılaşmadın. Fakat tüm bu öğretiler, çok eski zamanlardan bugüne en kadim toplumlar tarafından biliniyor ve kullanılıyordu. Bil ki, bedeninin bilgeliği muazzam, ona kulak ver. İçine yönel ve köklerindeki hazineyi keşfet!

LOTUS HEALİNG KİMDİR?

Lotus; saflığın, temizliğin, maneviyatın ve sonsuzluğun simgesi olarak görülen kutsal bir çiçektir. Mısır’da “yeniden doğuşu” simgelemektedir. Çamurlu sularda yetişen ve geceleri suyun altına inerek güneşle yeniden doğan Lotus, kirlenen yapraklarını yağmurla temizleyerek daima tertemiz görünen nadide özelliklere sahip bir çiçektir. Her bir rengi farklı bir anlamı ihtiva eder. Mavi Lotus, yeniden doğuştur. Beyaz Lotus, bilgeliği temsil eder. Pembe Lotus aydınlanmayı, Kırmızı Lotus merhamet, şefkat ve tutkuyu, Mor Lotus maneviyat ve asilliği simgelemektedir.

Healing ise şifa demektir. İyileşme/şifa, dış kaynaklardan gelecek bir yönlendirmeye muhtaç değildir. Bu ancak, iç kaynaktan doğan bir reçeteyle gerçekleşir. Zira her insanın içinde, Yaradan tarafından yerleştirilen ve kendi bedeninin bilgeliğinden gücünü alan bir yetenek barınır. İşte bu yetenek, insanı iyileştirecek olandır. Nitekim Hipokrat; “İnsanı iyileştiren kendi iç eczanesidir.” demektedir.

NEDEN LOTUS HEALİNG?

Hayat dualiteyle var olmuştur. Aydınlık ve karanlığı, acı ve mutluluğu, zorluk ve kolaylığı, gündüz ve geceyi birlikte yaşatır. Bu, tıpkı Lotus çiçeğinin yapısına benzer. Yağmur ormanlarında yetişen Lotus, suda yaşar fakat kökleri çamurla kaplanmıştır. Lotusun o göz alıcı güzelliğinin kökleri, o çamurlu sularda gizlidir. Senin de kendinde çamur olarak gördüğün, belki yok saydığın, üstünü örttüğün, görmezden geldiğin, kendinde olmaması gerektiğine inandığın/inandırıldığın vasıfların olabilir. Onları yok saymaktansa, Lotus gibi kabul ederek yol almayı deneyebilir misin? Lotusun geceleri içine çekilerek güneşin ilk ışıklarıyla birlikte karanlıktan aydınlığa doğru boynunu uzatarak çiçek açması gibi; sen de kendi iç dünyanın karanlıklarına dalıp bedeninin bilgeliğini keşfederek ve kendini tanıyıp koşulsuzca kabule geçerek anne rahminin karanlığından dünyaya doğuşunun misali, kendi rahminden kendini aydınlığa tekrar doğurabilir misin? Lotus çiçeğinin kirlenen yapraklarını yağmurla temizlemesi gibi, sen de suyun enerjisiyle benliğinin kirlerinden, egonun tuzaklarından ve sana öğretilen tüm “kalıp”lardan özgürleşebilir misin? Hayatını yeniden kurup kendinle yeniden buluşabilir misin?

Evet diyorsan doğru yerdesin. Hoş geldin!

Lotus Healing, tüm bunları amaç edinerek yola çıktı. Kendi köklerimizdeki bilgelikten ve kadim toplumların irfanından izler taşıyan öğretilerden yardım alarak, insana sistematik/bütüncül bir bakış açısını benimsedi. Yalnızca bedenden ibaret bir varlık olmadığımız gerçeğinden hareketle, beden/zihin/ruh bütünselliği içinde hayatımızda olan ne varsa bir sebebi olduğu idrakiyle yol aldı. Hastalıkların sadece bedenimize girenlerle/girmeyenlerle ya da maruz kaldığımız toksinlerle ilgili olmayıp duygusal çatışmalarımız ve kendimize yabancılaşmamızla da bağlantılı olduğu fikri, en temel bakış açısını oluşturdu. İnsanın hayattaki en kıymetli uğraşının, kendi içsel rehberliğine yönelerek kendisini tanıması ve kendiyle buluşması olduğu inancını benimsedi.

Bu noktadan hareketle Lotus Healing, çeşitli teknikleri bütünsellik içinde kullanarak insanlara danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bunu yaparken kişilere tamamen bireysel yaklaşmakta, herkesin kendi hikâyesinin kayıp parçasını fark edip bulabilmesi ve tamamlanabilmesi için rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Thetahealing ve Jean Adrienne Arınma Sistemi (JAAS) tekniklerinin uluslararası sertifikalı bir eğitmeni olarak seminerler düzenleyerek, bu teknikleri hayatının sorumluluğunu alarak ilerleme gayretinde olan istekli ve tutkulu kişilere öğretmektedir. Lotus Healing bünyesinde düzenlenen atölye çalışmaları da bulunmaktadır.

DANIŞMANLIK HİZMETİNDE KULLANILAN TEKNİKLER

 • Thetahealing
 • Bioreprogramming
 • Recall Healing
 • EFT
 • NLP
 • Jean Adrienne Arınma Sistemi (JAAS)
 • Astroloji

EĞİTİMİ VERİLEN TEKNİKLER

 • Thetahealing Basic (Temel) DNA Semineri
 • Thetahealing Advanced (İleri) DNA Semineri
 • Thetahealing Dig Deeper (Derin Kazma) Semineri
 • Manifesting Abudance (Bolluk Bereket Yaratım) Semineri
 • Thetahealing You and God (Sen ve Yaratıcı) Semineri
 • Jean Adrienne Arınma Sistemi (JAAS) 1. Aşama Güçlendirme Semineri

DÜZENLENEN ATÖLYELER

 • İlişkimi İyileştiriyorum (Anla-Fark Et-Dönüştür) Atölyesi
 • Hikayeni Yeniden Yaz Atölyesi